ممیزی شرکت مارگارین

ممیزی شرکت مارگارین

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های ISO 9001:2015, ISO 10002:2014  در شرکت  مارگارین با ممیزی جناب آقای بیات و آقای امیر اخوت خو در مورخ 24و 25 ، 26 فروردین ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.