ممیزی شرکت برنا طب ایساتیس

ممیزی شرکت برنا طب ایساتیس

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد ISO 13485:2016  در شرکت برنا طب ایساتیس با ممیزی جناب آقای ملکی در مورخ 22 و 23 فروردین ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.