ممیزی شرکت ایران خودرو خراسان

ممیزی شرکت ایران خودرو خراسان

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007  در شرکت  ایران خودرو خراسان  با ممیزی جناب آقای روستایی، آقای ارفعی ، آقای عرب عامری و آقای بیات در مورخ 18 و 19، 20 اسفند ماه    سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.