اولین ورکشاپ تخصصی شورای جهانی نفت WPC EXPERT WORKSHOP در کشور ایران

 اولین ورکشاپ تخصصی شورای جهانی نفت WPC EXPERT WORKSHOP در کشور ایران

حضور نماینده شرکت IMQ، دکتر روئینه رحیمی، در بخش سخنرانی در اولین ورکشاپ تخصصی شورای جهانی نفت WPC EXPERT WORKSHOP در کشور ایران با محوریت استراتژی های پایدار HSE در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورخ ۲۹ و ۳۰ آپریل ۲۰۱۸ در هتل پارسیان اوین.

عنوان سخنرانی:علل عدم موفقیت استراتژی های پایدار HSE در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس مطالعه موردی و بررسی حوادث

 

http://HSEWORKSHOP.WORLDPETROLEUM.IR