ممیزی شرکت توزیع و حمل و نقل خاورمیانه ایمن بار (ملکو)

ممیزی شرکت توزیع و حمل و نقل خاورمیانه ایمن بار (ملکو)

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد ISO 9001:2015 در شرکت توزیع و حمل و نقل خاورمیانه ایمن بار (ملکو)  با ممیزی سرکار خانم نادعلی و سرکار خانم امیری، آقای احمدیان در مورخ 18 و 18، 20 اسفند ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.