ممیزی شرکت ایران نورگیر

ممیزی شرکت ایران نورگیر

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 در شرکت ایران نورگیر  با ممیزی سرکار خانم رحیمی و سرکار خانم شکرانه در مورخ 11 و 12 اسفند ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.