ممیزی شرکت مگ الکتریک

ممیزی شرکت مگ الکتریک

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استانداردISO 9001:2015  در شرکت مگ الکتریک  با ممیزی جناب آقای یامینی در مورخ 1 اسفند ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.