ممیزی شرکت مالیبل سایپا

ممیزی شرکت مالیبل سایپا

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد ISO 50001:2011  در شرکت مالیبل سایپا با ممیزی جناب آقای آراز علیزاده و سرکار خانم اختیاری در مورخ 4 و 5 اسفند ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.