ممیزی شرکت روانکاران احیاء سپاهان

ممیزی شرکت روانکاران احیاء سپاهان

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد ISO 9001:2015  در شرکت روانکاران احیاء سپاهان با ممیزی جناب آقای امانی و سرکار خانم امیری و جناب آقای عرب عامری در مورخ 4 و 5 اسفند ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.