ممیزی صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان

ممیزی صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 در شرکت صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان با ممیزی جناب آقای عیدیان و سرکار خانم رضایی و سرکار خانم افصحی در مورخ 11 و 12 اسفند ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.