ممیزی شرکت خوارزمی-پتروشیمی بندر امام

ممیزی شرکت خوارزمی-پتروشیمی بندر امام

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  IMS در شرکت خوارزمی-پتروشیمی بندر امام  با ممیزی جناب آقای ارفعی، آقای یامینی، آقای احمدیان و سرکارخانم رحیمی در مورخ 4 و 5 و 6 و 7 اسفند ماه سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید