ممیزی شرکت ملی نفت ایران-مدیریت اکتشاف

ممیزی شرکت ملی نفت ایران-مدیریت اکتشاف

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 9001:2015 ،ISO/TS29001 ،10015:1999 ،HSE-MS در شرکت ملی نفت ایران-مدیریت اکتشاف  با ممیزی آقای ارفعی، آقای امانی و آقای یامینی در مورخ 11و 12و 13 اسفند ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید