ممیزی شرکت آب نیرو (پتروشیمی بندر امام)

ممیزی شرکت آب نیرو (پتروشیمی بندر امام)

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  IMS در شرکت آب نیرو (پتروشیمی بندر امام)  با ممیزی جناب آقای ارفعی، آقای عظیمی،آقای احمدیان و سرکارخانم رحیمی در مورخ 27 و 28 و 29 بهمن ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.