ممیزی شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

ممیزی شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 27001:2013 در مهندسین مشاور موننکو ایران  با ممیزی آقای میلانی در مورخ 27 و 28 و 29 بهمن ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.