شرکت شرکت توسعه و احداث نیروگاه های مپنا

شرکت  شرکت توسعه و احداث نیروگاه های مپنا

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد ISO 27001:2013  در شرکت توسعه و احداث نیروگاه های مپنا با ممیزی آقای ارغند و آقای تجلی  در مورخ 9 و 10 بهمن ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.