ممیزی شرکت کیمیا-شرکت پتروشیمی بندر امام

ممیزی شرکت کیمیا-شرکت پتروشیمی بندر امام

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد هایISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007  در شرکت کیمیا-شرکت پتروشیمی بندر امام با ممیزی آقای بیات، آقای امانی، آقای ارفعی و آقای علی زاده در مورخ 6، 7 و 8 بهمن ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.