جلسات هم‌اندیشی و بررسی موضوعی ممیزان IATF شرکت IMQ

جلسات هم‌اندیشی و بررسی موضوعی ممیزان IATF شرکت IMQ

در ادامه سری "جلسات هم‌اندیشی و بررسی موضوعی ممیزان IATF شرکت IMQ", روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه، جلسه‌ای با حضور آقای مهندس کارابدیان، مدیر عامل شرکت و نیز سرممیزان حوزه صنعت خودرو و مدیر و کارشناسان واحد ثبت و صدور گواهینامه در محل این شرکت برگزار شد. در این جلسه، ضمن ارایه گزارشی از وضعیت گواهینامه‌های IATF صادره در سال 2018، موضوعات مد نظر شرکت‌های ساپکو و سازه‌گستر در زمینه ارتقای وضعیت سازندگان مطرح گردید و تصمیمات مربوطه جهت اجرا اتخاذ شد.