نشست ادواری مدیر عامل شرکت مرزبان کیفیت با مدیر CSQ

نشست ادواری مدیر عامل شرکت مرزبان کیفیت با مدیر CSQ

نشست ادواری مدیر عامل شرکت مرزبان کیفیت با آقای فلاویو اورناگو مدیر CSQ - بخش ثبت و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت شرکت IMQ – و تیم مدیران و کارشناسان این بخش در تاریخ 6 و 7 فوریه 2019 در میلان ایتالیا برگزار شد. در این دیدار گزارش عملکرد شرکت مرزبان کیفیت در سال 2018 میلادی قرائت و ارائه شد و اهداف سال 2019 مورد توافق قرار گرفت. ضمن اینکه برخی از مسایل عملیاتی در حوزه برنامه ریزی ممیزی ها و صدور گواهینامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.