شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استانداردISO 50001:2011   در شرکت فرآوری مواد معدنی ایران با ممیزی آقای علیزاده در مورخ 1 دی ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت  IMQ به انجام رسید.