ممیزی شرکت تام ایران خودرو

ممیزی شرکت تام ایران خودرو

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, HSE در شرکت تام ایران خودرو با ممیزی آقای روستایی، خانم نادعلی ، آقای ارفعی و آقای احمدیان در مورخ 1 و 2 و 3 مهر و 27 و 28 آذر ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.