ممیزی شرکت بندر شهید باهنر

ممیزی شرکت بندر شهید باهنر

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 9001:2015 در شرکت بندر شهید باهنر با ممیزی آقای بیات، آقای رهنما ، آقای ارفعی و آقای یامینی در مورخ 19 و 20 آذر ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.