ممیزی شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

ممیزی شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, HSE-MS در شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با ممیزی آقای بیات و آقای رهنما و آقای ارفعی در مورخ 17 و 18 آذر ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.