ممیزی شرکت سازه گستر سایپا

ممیزی شرکت سازه گستر سایپا

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 10015:1999 در شرکت سازه گستر سایپا با ممیزی خانم نادعلی در مورخ 19 آبان  ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت  IMQ به انجام رسید.