ممیزی شرکت پتروشیمی نگین مکران

ممیزی شرکت پتروشیمی نگین مکران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001:2007, ISO/TS 29001:2010 در شرکت توسعه پتروشمی نگین مکران با ممیزی آقای روستایی، آقای امانی و آقای فقیه در مورخ 5 ،6، 7، 12، 13و14 آبان  ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.