ممیزی شرکت برق منطقه ای تهران

ممیزی شرکت برق منطقه ای تهران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های   ISO 14001:2015, HSE در شرکت برق منطقه ای تهران با ممیزی آقای امانی و آقای عظیمی در مورخ 7،8 و 9 مهر  ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.