ممیزی شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر

ممیزی شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 9001:2015 در شرکت توسعه سامانه بهنگام (آی سیما) با ممیزی خانم نادعلی و آقای اخوت خو در مورخ 31 شهریور ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.