ممیزی شرکت پتروشیمی اروند

ممیزی شرکت پتروشیمی اروند

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/TS 29001:2010 , HSE  در شرکت پتروشیمی اروند با ممیزی آقای مهندس امانی، آقای مهندس روستایی، خانم مهندس رحیمی، آقای مهندس امیر اخوت خو، آقای مهندس فقیه در مورخ 27، 28 و 29 مرداد ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید