ممیزی شرکت نظم آفرینان صنعت سهند-شعبه خوزستان

ممیزی شرکت نظم آفرینان صنعت سهند-شعبه خوزستان

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 در شرکت  نظم آفرینان صنعت سهند-شعبه خوزستان با ممیزی جناب آقای مهندس امانی- جناب آقای مهندس یامینی، آقای دکتر مجید علیزاده  در مورخ 31 تیر و 1 مرداد سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه توسط شرکت IMQ به انجام رسید.