ممیزی شرکت صنایع کاشی سازی کسری کردستان

ممیزی شرکت صنایع کاشی سازی کسری کردستان

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 9001:2015 در شرکت صنایع کاشی سازی کسری کردستان با ممیزی آقای رهنما و آقای ارفعی در مورخ 26 و 27 آذر ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.