ممیزی شرکت پایانه های نفتی ایران

ممیزی شرکت پایانه های نفتی ایران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد   ISO 9001:2015 در شرکت پایانه های نفتی ایران با ممیزی آقای حسین آقایی در مورخ 6 و 5 مهر ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.