ممیزی شرکت چدن پارس

ممیزی شرکت چدن پارس

 

 

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 در شرکت چدن پارس با ممیزی  جناب آقای روستایی، جناب آقای احمدیان، جناب آقای ضیایی، سرکار خانم رضایی و سرکار خانم افصحی در مورخ 6 و 7 مرداد سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه توسط شرکت IMQ به انجام رسید.