ممیزی شرکت شرکت ملی نفت ایران (مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان)

ممیزی شرکت شرکت ملی نفت ایران (مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان)

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دارای ۳۷ منطقه مجزا بوده که یکی از آنها منطقه اصفهان می باشد . این منطقه در سال ۱۳۲۸ تأسیس شد و در زمینه دریافت، نگهداری ، توزیع و فروش فرآورده های نفتی به صورت مستمر فعالیت داشته و این مهم از طریق نواحی دوازده گانه (مرکزی ، کاشان ، نائین ، شهرضا ، مبارکه ، لنجان ، نجف آباد ، گلپایگان ، شاهین شهر ، سمیرم ، داران و اردستان) تحقق می پذیرد.

این شرکت از لحاظ ساختار سازمانی دارای سه معاونت و هفت واحد بلافصل می باشد که در این جا به صورت مختصر به شمه ای از فعالیت آنها اشاره می شود.

با خرسندی اعلام می گردد که ممیزی استاندارد ISO 29990:2010 در  شرکت ملی نفت ایران (مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان) با ممیزی  جناب آقای مهندس امانی در تاریخ 4 تیر ماه سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت مجدد گواهینامه توسط شرکت IMQ  به انجام رسید. 

https://isfahan.niopdc.ir/